سوال معادله درجه اول با جواب
آموزش حل معادله درجه اول کسری و خطی
توصیه‌هایی برای مطالعه در ماه مبارک رمضان
روش های حل معادله درجه یک
آموزش معادله درجه اول
مقالات معادله درجه اول چیست؟

معادله درجه اول چیست؟ تعریف معادله درجه اول: معادله درجه اول یا خطی معادله ای هستش که بیشترین توان ظاهرشده x در آن برابر یک باشه و فرم کلی معادله درجه اول به صورت ax+b=0 هستش.

 

مطالب زیر مرتبط با معادله درجه اول هستند