سوال معادله درجه اول با جواب
آموزش حل معادله درجه اول کسری و خطی
توصیه‌هایی برای مطالعه در ماه مبارک رمضان
روش های حل معادله درجه یک
آموزش معادله درجه اول
مقالات نمودارهای تابع درجه اول

نمودارهای تابع درجه اول را توابع خطی هم می گوییم. توجه داشته باشید که نمودارهای تابع درجه اول به a شیب خط و b عرض از مبدا می گویند.

 

ساده ترین راه برای رسم نمودار معادله درجه اول این است که یک جدولی بر حسب x و y بکشید و به x اعداد ۰ و ۱+ و ۱- بدهید تا y خودش را نمایان کند. نقاط مشخص شده را در نمودار مختصاتی مشخص کرده و نمودار مد نظر را رسم کنید.

 

مطالب زیر مرتبط با نمودارهای تابع درجه اول هستند.