سوال معادله درجه اول با جواب
آموزش حل معادله درجه اول کسری و خطی
توصیه‌هایی برای مطالعه در ماه مبارک رمضان
روش های حل معادله درجه یک
آموزش معادله درجه اول
مقالات پائولو کوئلیو

پائولو کوئلیو یکی از رمان نویسان بزریلی است. آثار او از پر خواننده ترین کتاب های سه دهه اخیر در دنیا بوده است.معروفترین کتاب پائولو کوئیلو ، کیمیاگر که در سال 1376 پرفروشترین کتاب در ایران بود.

 

پائولو یکی از تاثیر گذارترین نویسندگان دنیا و قرن حال حاضر است. موضوعات مطرح شده پائولو کوئلیو در کتابهایش بر ذهن میلیون ها خواننده تاثیر گذاشته که هدف عمده کتاب هایش ارائه روش های تازه برای درک از جهان و پیداکردن راه خویش هستند.

 

درسال 2000 پائولو به ایران سفر کرد. او اولین نویسنده ی غیر مسلمانی بود که بعد از انقلاب به ایران سفر کرده و با توجه به اینکه ایران معاهده بین المللی کپی رایت را امضا نکرده ، او توانست اولین نویسنده ی غیر مسلمانی باشد که رسما از ایران حق التالیف دریافت کند. هیچ وقت پائولو کوئیلو تصور نمی کرد که با چنین استقبالی در ایران روبه رو شود. هزاران نفر خواننده در کنفرانس او و مراسم امضای کتاب او شرکت کردند.

 

مقالات مرتبط با پائولو کوئلیو نویسنده کتاب کیمیاگر