سوال معادله درجه اول با جواب
آموزش حل معادله درجه اول کسری و خطی
توصیه‌هایی برای مطالعه در ماه مبارک رمضان
روش های حل معادله درجه یک
آموزش معادله درجه اول
مقالات پیدا کردن ریشه معادله درجه اول

پیدا کردن ریشه معادله درجه اول: اگر بخواهیم ریشه معادله درجه اول را پیدا کنیم مثل آن است که در معادله خط y=0 باشد و یا به عبارت دیگر ، باید طول محل برخورد نمودار تابع را با محور x ها پیدا کنیم.

 

مقالات زیر مرتبط با پیدا کردن ریشه معادله درجه اول هستند